Když se mu jeho vlastní podoba bude
jevit neskutečnou jako při probuzení
všechny ty tvary, jež vidí ve snech;
když již neuslyší ony mnohé zvuky,
jen potom může rozpoznat ten jediný
vnitřní zvuk, jenž ničí zvuky zevní.
Jedině pak, nikoli dříve,
vstoupí do oblasti pravdy.
K vnitřnímu sluchu potom promluví:
D a l i b o r  Va j n a r / o b r a z y / t e x t y