Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty

Co jsou vlastně obrazy? Zpodobnění představ, myšlenek? A co jsme my? Nejsou náhodou naše životy, my sami, také jen obrazy, projekce uzavřené v rámu života? Ve svých obrazech hledám, skrze ně nalézám a odpovídám. S každým tahem štětce odhaluji sám sebe a cítím, že je zde cosi, co chápe moji cestu. Mé obrazy jsou dopisy z této cesty.

Počátky mojí cesty se začaly nesměle odhalovat v dětství, kdy se mi do mysli stále častěji vtíralo mnoho otázek: “Co je tento svět, který nepociťuji mimo sebe, ale v sobě? Čím jsem já? A jak svět a sebe samotné pociťují ostatní lidé?” Tyto nahlas nevyřčené otázky vyústily na prahu dospělosti v hlubší ponoření v náhledu na svět a ke snaze proniknout k mystériu jeho existence. Přivedly mě ke studiu filozofie, k józe a mystice. Svoje duchovní hledání přenáším do obrazů s cílem nejen zachytit pravdy skryté za hranicemi běžného vnímání, ale také s cílem inspirovat diváka k pohledu hlouběji do jeho bytí.

Tehdy, když se mysl utiší, když ustane hluk myšlenek, tehdy zní Hlas ticha v lidském nitru. A když mu člověk uvykne, pak rozezná Hlas ticha ve všem, slyší jej znít všude okolo a vyciťuje jej. A já se jen se snažím namalovat to, co slyším...

Dalibor Vajnar, *1972
1990-1995  Fakulta grafického designu UJEP, Ústí nad Labem
Kontakt: dvajnar@ktkadan.cz

My name is Dalibor Vajnar, I was born in 1972 and I live and work in Kadan, Czech Republic. I devote myself to the philosophy of mentalism, yoga and mysticism, transfering my spiritual searching into my paintings to show the truths hidden beyond common perceiving. I also want to inspire the viewer to look deep inside in its own existence. My paintings are therefore an external manifestation of my inner path to recognize the essence of myself, surrounding world, universe and of the source of all existence.

My spiritual searching has begun very inconspicious in my childhood, when I was about 6 or 7 years old and my mind was full of questions like „What is this world, that I don’t feel outside of me but inside? Who am I? And how do other people feel themselves and this world?“

These unspoken questions led me to the deeper understanding of existence when I got older. I was looking for the words, the feeling, that would chime in with my sense and experiences. This was the beginning. And one day, after a long path, you finally realise, that you don’t need books and masters, because the treasure you were looking for is closer than your very own breath. It’s you, it’s in you, you’re in it and everywhere. No names, no duality, no delusion, no fear. Just Mind.

I wish you joy and delight when watching my paintings.

© 2001 - 2019 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.