Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty
předešlý obraz další obraz

Poutníci na druhý břeh: Kontemplace

olej na desce, 55x70, 2014

Když usednu a přikryješ mě pláštěm svého ticha, všude jen Ty...
Děkuji znovu a znovu za milost, jež v tu chvíli smaže iluze, v nichž jsem lapen.
Procitnu a není již rozporů, prohlédnu a není již nepřátel. A Jsem.
Není nic, co bych mohl vykonat a přitom to neučinit současně sám sobě. Budu-li příkrý, jen sebe tím zatížím. A zlobu, která ze mě vyšlehne, pak ponesu na vlastních bedrech jako pytel olova. Laskavost a mírnost, jimiž budu, stanou se lodí k Tobě.
Jsme Jednotou, Otče, provázáni a spojeni. Dotýkám-li se zde této země anebo přepluji na druhý břeh - tam, kde neplatí ztráta a zisk - všude stejně uzřím Tvou přítomnost. A pustím se lan, která mě poutají.
Nebudu nikdy moci dostatečně vyjádřit svou vděčnost, že mohu kráčet s Tvou rukou na mém rameni. To slova, ta toporná lidská slova jsou mezi námi.
Dovol tedy, abych nyní mlčel...


Obraz je v soukromé sbírce.
Možnost objednat reprodukci tištěnou na plátně.

Poutníci na druhý břeh: Kontemplace
© 2001 - 2018 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.