Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty
další obraz

Žalm 139

2002, olej, tmel,50x60


Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal.
Ty znáš sednutí mé i povstání mé a myšlení mému rozumíš zdaleka.
Chození mé i ležení mé ty obsahuješ a všech mých cest svědom jsi.
Než ještě mám na jazyku slovo, aj , Hospodine, ty to všecko víš.
Z zadu i z předu obklíčils mne a vložils na mne ruku svou.
Divnější jest umění tvé nad můj vtip, vysoké jest, nemohu k němu.

Kamž bych zašel od ducha tvého? Aneb kam bych před tváří tvou utekl?
Vstoupil-li bych na nebe, tam jsi ty. Pakli bych sobě ustlal v hrobě, aj, přítomen jsi.
Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři,
i tam by mne ruka tvá provedla a pravice tvá by mne popadla...


Obraz je v soukromé sbírce.

Žalm 139
© 2001 - 2020 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.