Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty
předešlý obraz další obraz

Strom spočinutí

2010, olej, 59,5x55


V důvěře i rozechvělosti.
V jistotě i v tápání.
V Tobě spočívám...


... Přijde však hodina, Pane, a ty se smiluješ nad mou rozervaností, z níž jsem nic nezamítl.
Neboť prahnu po onom jasu, jenž září nad vstřebanými rozpory, a ne po klidu člověka stranického,
po klidu sestávajícím napůl z lásky a napůl z nenávisti.
---
K míru, nad nímž rozjímám, lze dospět jen cestou bolesti. Přijímám krutost bezesných nocí,
neboť putuji k tobě, jenž jsi vyslovení, zahlazení všech otázek a ticho. Jsem zvolna rostoucí strom,
ale jsem strom. A díky tobě vysaji ze země živné látky.
(Citadela)

Obraz je v soukromé sbírce.

Strom spočinutí
© 2001 - 2020 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.