Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty
předešlý obraz další obraz

Schody do nebe

2006, olej, 60x68


Kam jdeme?
Co hledáme?
Znovu a znovu do hlíny padáme,
když spirálou stoupáme -
ke hvězdám, k Bohu
a v srdcích touhu - máme,
neznámou.

Slepí a hluší
v lomozu, v buši - ztracení,
hledajíc spasení
ve světle jasu.
Snad pro tu krásu?
Snad pro tu svobodu,
pokory úrodu.

Snad pro to splynutí,
co kámen k úsměvu donutí
a se slzou pohnutí
vede nás domů.

A tak tápeme, zoufáme,
pokoje nemáme,
když cesta je příkrá
a o pomoc voláme.

Neznáme kdy,
nevíme kde,
jen jistotu máme,
že je tu někde,
ten druhý břeh,
jenž naději skýtá
pro duši znavenou -
tisíci životy,
žádostmi, pouty,
jež jasu už nenesou.

Však berme je s noblesou,
ne v pěsti zavřené,
pak přijde lehkost
a v modlitbě vzlétneme,
k poznání pravdy,
jež je tu navždy,
že vše je jednota.

Pak zmizí slepota,
šalba a klam,
svou touhu já na oltář dám.
A sestoupí mír,
ten poslední, blažený,
aby pak přinesl
duši mé spasení.


Obraz je v soukromé sbírce.

Schody do nebe
© 2001 - 2020 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.