Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty
Bez odporu bys neměl tvar
další obraz předešlý obraz

Bez odporu bys neměl tvar


Vloženo: 17. březen 2014 v 13:53

Diviner, Tulák po hvězdách: "K čemu je ti život prožitý ve zdánlivém štěstí a bez odporu, když tě nikam neposune? Musíš však chápat důležitost jeho posouvání. Že má smysl učit se díky rozporům, které přináší. Toto je tvoje cesta a záleží na tobě, kam dospěješ.

Pravíš, že hledáš svobodu. Nepohybuješ se však jen sem a tam, podle toho, kde můžeš spočinout a kde tušíš svůj prospěch, který ti dá na chvíli zapomenout na prokletí neukojitelných tužeb? Svobodný budeš teprve tehdy, až do sebe dokážeš vše pojmout, aniž by ses zachvěl. Vpravdě neuchopitelný. Bez toho, aby tvůj klid byl smýkán z místa na místo a závisel na tom, zda někde najde svůj úkryt. Když totiž úpíš pod údery, nejsi to TY. A když jásáš nad poraženým sokem, ani zde TĚ nepoznávám. Ano, toto ti radím - nalezni cestu k neviditelnosti. Nezachytí tě nesvár ani pochlebovačství a ty vzlétneš. Budeš nade vším.

 

Považ totiž, když vhlédneš do sebe, vidíš zbudovanou věž? Vryp zanechaný v kůře stromu života? Znamení, že jsi byl, že jsi?

A nestavěj s vypnutou hrudí na odiv pomíjivé pomníky sobě samotnému, to od tebe nechci. Větší hodnotu má s láskou upečený chléb, kterému ses dal, s úsměvem podaná ruka, v níž jsi se nabídl tak prostý, jak jen jsi. Pohled plný Ticha, které nepochází jen z obyčejného lidského mlčení… To je pro mě znamením, že jsi pochopil.“

© 2001 - 2020 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.