Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty
Paul Brunton o filozofickém cíli
další obraz předešlý obraz

Paul Brunton o filozofickém cíli


Vloženo: 30. červen 2013 v 21:03

Filozof udržuje vědomí netělesné, beztvaré, nehmotné skutečnosti. Dochází k pochopení, že všechno je spojeno ve vznešené jednotě v Bohu; k pochopení, že všechno je projevem nebo vyjádření skutečnosti a že vpravdě celý svět je důkazem Boha. Tedy nejvyšší stav, ke kterému směřuje evoluce a kterého člověk dosahuje, je stav vědomého spočinutí v Mysli, ale ne vědomé nečinnosti; stav, v němž trvá činnost smyslů, ale ne jejich tyranství; stav, kde trvá bytí, ale ne nadvláda osobního bytí; a stav, v němž kola myšlení se otáčejí, ale neunášejí s sebou myslitele.
Pouze tento trvalý insight může pronikat smyslovým zdáním světa a trvale si uvědomovat, že se svět ve svém základu neliší od Prázdnoty samé. S tím žák vystoupí na velkolepý vrchol svého ultra-mystického úsilí a musí se sklonit v úctě nejen před svatou prázdnotou, z které vše vzniká, ale také před viditelným světem, který je tak tajemně zakořeněn v Bohu.

Pojem tohoto transcendentálního insightu musí být pro ty, kteří CHÁPOU jeho význam, určitě jedním z nejúžasnějších pojmů, které se kdy zrodily v lidské mysli. A přesto taková lidská moudrost, takové proniknutí do základního charakteru veškeré existence není skutečně nic více, než přirozená inteligence člověka, která dosáhla své nejvyšší mety.
(Paul Brunton)

"Musíš studovat prázdnotu zdánlivé plnosti a plnost zdánlivé Prázdnoty"

 

© 2001 - 2019 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.