Hlas ticha - Dalibor Vajnar - obrazy/texty

Myslíš, že dokážeš předat svoji zkušenost?


Vloženo: 31. červenec 2014 v 10:09

Diviner, Tulák po hvězdách: „Jak bys chtěl plně předat svojí zkušenost? Každý příběh je jiný, vybudovaný na odlišných základech. Ano, najdeš podobné rysy, vrásky ve tváři, které vznikly díky podobným příčinám a následkům."

více
Paul Brunton o filozofickém cíli

Paul Brunton o filozofickém cíli

Vloženo: 30. červen 2013 v 21:03

Filozof udržuje vědomí netělesné, beztvaré, nehmotné skutečnosti. Dochází k pochopení, že všechno je spojeno ve vznešené jednotě v Bohu; k pochopení, že všechno je projevem nebo vyjádření skutečnosti a že vpravdě celý svět je důkazem Boha. Tedy nejvyšší stav, ke kterému směřuje evoluce a kterého člověk dosahuje, je stav vědomého spočinutí v Mysli, ale ne vědomé nečinnosti; stav, v němž trvá činnost smyslů, ale ne jejich tyranství; stav, kde trvá bytí, ale ne nadvláda osobního bytí; a stav, v němž kola myšlení se otáčejí, ale neunášejí s sebou myslitele.
 

více
Ukončení

Ukončení

Vloženo: 30. červen 2013 v 21:00

Obraz Ukončení ve mně dlouho získával svou podobu. Sám název může ve spojení s vizuálním motivem obrazu dělit diváky na nejméně dvě skupiny, z nichž jedna - jak mám již ověřeno v případě tohoto i jiných obrazů - pociťuje přinejmenším obavy z toho, co v nich obraz vyvolává. Zejména pak prázdnota ve spodní polovině plátna...

více
Mentalismus v kostce aneb Neo a Matrix

Mentalismus v kostce aneb Neo a Matrix

Vloženo: 30. červen 2013 v 20:46

Je zhola nemožné zhustit jakoukoliv filozofii do několika řádků a doufat,    že její podstata tak může být plně pochopena. V případě mentalismu nám může být pomůckou, byť nepřesnou a zavádějící, první díl filmové trilogie Matrix s Keanu Reevesem v hlavní roli Nea.

více
O rozpouštění

O rozpouštění

Vloženo: 29. červen 2013 v 23:31

Náhle jsem byl uchopen mocnou silou, vše se rozzářilo, světla byla bílá, modrá i oranžová. Vnímání obrovské síly a moci a moci a nad tím vším se neslo burácení vichru. Měl jsem pocit, že vlasy mého těla se tomuto větru poddávají a vlají s ním. Páteří stoupala očišťující síla rychlostí blesku, a když toto vše odeznělo tak rychle, jako se objevilo, viděl jsem a cítil své tělo s čistou myslí a dokořán rozevřenýma očima. Zůstalo jen Vědomí, zřící a čisté, samojediné. Objímal jsem Sám sebe a byl jsem objímán sám Sebou.

více
O přirozenosti

O přirozenosti

Vloženo: 29. červen 2013 v 23:19

Holger řekl: "Viděl jsem však jednoho, který nepřišel tak daleko, jak ho mohla jeho přirozenost vést, třebaže došel mnohem, mnohem dále než většina ostatních". Bylo to v nebi slávy. Viděl jsem ho přicházet. Stále stoupal skrze všechna nebe. Na jeho tváři byl malý úsměv, který dokazoval, že ví, že bude stoupat vysoko. 

více
Povoz na Cestě

Povoz na Cestě

Vloženo: 29. červen 2013 v 22:49

Přijmi odpovědnost za to, co jsi uvedl do chodu. Vždy máme volbu, jakoukoliv. A vědomá volba tě zavazuje, abys jí nesl, dokud nebudeš zbaven její tíhy. Vše můžeš využít k vlastnímu postupu, naprosto vše. V nemilých událostech hledej příležitost, zdroj pochopení. Volba tvého postoje tě může povýšit. Tvá myšlenka, tvá reakce, to ony se stanou ukazateli tvého zapomnění.

více
© 2001 - 2020 Dalibor Vajnar * tvorba stránek Petr Peti
Veřejné publikování libovolných částí těchto stránek je povoleno jen s písemným souhlasem Dalibora Vajnara. Všechna práva vyhrazena.